تفسير جوامع الجامع - ج3

- الشيخ ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي المزيد...
588 /
0

مقدمة الجزء الثالث‏

پيشگفتار ناشران‏

يكى از وظايف مراكز پژوهشى و دانشگاهى پاسخ به نياز دانشگاهها در زمينهء متون درسى است. گستردگى مراكز آموزش عالى و افزايش روزافزون دانشجويان از يك سو و محدود بودن امكانات از سوى ديگر إيجاب مى‏كند كه اين مراكز با تشريك مساعى بتوانند امكانات موجود خود را در مسير اهداف مشترك قرار دهند، تا ضمن ارتقاى كيفى و كمى منابع درسى از دوباره كارى‏ها نيز جلوگيرى گردد.

دانشگاه تهران و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاهها (سمت) نخستين كار مشترك خود را با انتشار چاپ سوم تفسير شريف «جوامع الجامع» تأليف مفسر بزرگ، أمين الدين ابو على فضل بن حسن طبرسى، آغاز مى‏كنند و اين طليعهء مبارك را-كه ترويج يك اثر ارزشمند قرآنى است-به فال نيك مى‏گيرند.

خداوند را بسيار سپاس مى‏گوييم كه در سالهاى أخير بين مسلمانان-بويژه ايرانيان -توجه به مفاهيم بلند قرآن كريم فزونتر گشته و به تبع آن آموزش دانشگاهى و حوزوى علوم قرآنى گسترش يافته است. بنا بر اين از سالها پيش ارائه دوره كامل تفسيرى متقن و در عين حال مختصر كه بتواند عنوان كتاب درسى بر خود بگيرد بسيار ضرورى مى‏نمود.

انتشار مجلدات سه گانه اين تفسير ارزشمند در قطع وزيري به منظور تأمين بخشى از اين نياز مجامع علمى است و اميدواريم انتشار جلد چهارم آن نيز مكمل اين أقدام بايسته و شايسته باشد.

اين كتاب به عنوان منبع أصلي متون تفسيرى رشته‏هاى «الهيات و معارف إسلامي» در مقاطع كارشناسى و تحصيلات تكميلى ارائه مى‏شود. اميد است علاوه بر دانشجويان و طلاب علوم دينى، ساير علاقه‏مندان نيز از اين اثر نفيس بهره‏مند شوند.